ΜΕΛΚΑ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |   ΕΛΛΗΝΙΚΑ  |  ENGLISH
Υπηρεσίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΜΕΛΚΑ αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των πελατών της σε όλες τις φάσεις της σύλληψης, της μελέτης και της κατασκευής, μέχρι και την παράδοση του έργου, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διοίκησης και προμηθειών.

Συντονίζει αποτελεσματικά την τεχνική διεύθυνση του έργου χάρη στην πολυετή εμπειρία της στο χώρο.

Στη ΜΕΛΚΑ εργαζόμαστε υπεύθυνα για την άρτια οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, προκειμένου να εξασφαλίζουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα κατασκευής, αλλά και την εκτέλεση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τον πελάτη προϋπολογισμού.