ΜΕΛΚΑ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |   ΕΛΛΗΝΙΚΑ  |  ENGLISH
Υπηρεσίες

INTERIOR DESIGN

Η ΜΕΛΚΑ επίσης σχεδιάζει και υλοποιεί μικρά και μεγαλύτερα αντικείμενα και έπιπλα, που αναδεικνύουν ένα συγκεκριμένο έργο και υποστηρίζουν ή εμπλουτίζουν το χαρακτήρα του.